strlen:19


ČSN ISO 704 (010505)

Terminology work - Principles and methods

Translate name

STANDARD published on 1.3.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price29.50 USD excl. VAT
29.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 704
Classification mark: 010505
Catalog number: 504453
Publication date standards: 1.3.2018
SKU: NS-809014
The number of pages: 92
Approximate weight : 307 g (0.68 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Terminology (principles and coordination)

Annotation of standard text ČSN ISO 704 (010505):

Tato mezinárodní norma stanovuje základní principy a metody pro vypracování a sestavování terminologie jak v rámci standardizace, tak i mimo něj; popisuje propojení mezi objekty, pojmy a jejich terminologickými vyjádřeními. Rovněž stanovuje obecné principy upravující tvoření termínů a vlastních názvů a zpracování definic. Úplné a kompletní pochopení těchto principů vyžaduje určitou průpravu v terminologické práci. Principy jsou obecné povahy a tato mezinárodní norma je použitelná pro terminologickou práci ve vědecké, technologické, průmyslové, administrativní a jiné oblasti

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.