ČSN ISO 704 (010505)

Terminology work - Principles and methods

Translate name

STANDARD published on 1.4.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.90 USD excl. VAT
24.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 704
Classification mark: 010505
Catalog number: 518955
Publication date standards: 1.4.2024
SKU: NS-1170046
The number of pages: 85
Approximate weight : 286 g (0.63 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 704 (010505):

Norma stanovuje základní principy a metody pro vypracovávání a sestavování terminologií jak v rámci normalizace, tak i mimo tento rámec. Popisuje vazby mezi objekty, pojmy, definicemi a označeními. Rovněž stanovuje obecné principy pro tvoření termínů a vlastních jmen a pro zpracování definic. Je použitelná pro terminologickou práci ve vědecké, technologické, průmyslové, právní, administrativní oblasti a v dalších vědních oblastech. Norma nestanovuje pravidla pro prezentaci terminologických hesel v mezinárodních normách, která jsou upravena v ISO 10241-1 a ISO 10241-2

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.