ČSN ISO 7626-5 (011416)

Vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not attached to the structureSTANDARD published on 1.6.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.20 USD excl. VAT
14.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 7626-5
Classification mark: 011416
Catalog number: 52026
Publication date standards: 1.6.1998
SKU: NS-180110
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 7626-5 (011416):

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7626-5:1994. Mezinárodní norma ISO 7626-5:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7626 se skládá z následujících částí: část 1: Základní definice a snímače, část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem, část 3: Měření pohyblivosti pomocí rotačního buzení v jednom bodě, část 4: Měření celé matice pohyblivosti pomocí připojených vibrátorů, část 5: Měření pomocí buzení nárazem s vibrátorem nepřipojeným ke konstrukci, část 6: Formát sdílení dat pohyblivosti, část 7: Odhad modálních parametrů. Tato pátá část normy stanovuje postupy pro měření mechanické pohyblivosti a dalších funkcí frekvenční odezvy konstrukcí buzených translační impulsní silou vyvozenou budičem, který není připojený ke zkoušené konstrukci. Platí pro měření pohyblivosti, akcelerace nebo dynamické poddajnosti při buzení nárazem, a to jak pro měření vstupní, tak i přenosové funkce. Další metody buzení, jako je krokové uvolňování a náhodné přechodové buzení, vedou svými požadavky na zpracování signálu, které jsou podobné požadavkům na zpracování dat při buzení nárazem. Takové metody však nejsou předmětem této části (ČSN) ISO 7626, protože zahrnují použití vibrátoru připojeného ke konstrukci. Všechny uvedené metody analýzy signálu jsou založeny na diskrétní Fourierově transformaci. Toto omezení předmětu normy je založeno výhradně na široké dostupnosti zařízení, která využívají těchto metod a na širokém základu zkušeností s jejich užíváním. Záměrem není vyloučit používání dalších, v současné době vyvíjených metod. Buzení nárazem se také často používá pro získání informací o nekalibrované frekvenční odezvě. Rychlá zkouška nárazem, která poskytne přibližné vlastní frekvence a tvary módů, může být docela užitečná při plánování zkoušky pro přesná měření pohyblivosti s náhodným nebo sinusovým buzením. Tato použití buzení nárazem k získání kvalitativních výsledků však nemají být zaměňována s jejich použitím při měřeních pohyblivosti. Tato pátá část (ČSN) ISO 7626 se omezuje na použití metod buzení nárazem při přesných měřeních pohyblivosti. Skládá se z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Všeobecné vlastnosti měření při buzení nárazem, kapitola 5 - Uložení zkoušené konstrukce, kapitola 6 - Aplikace buzení, kapitola 7 - Zařízení připojená ke snímačům, kapitola 8 - Zpracování signálu ze snímačů, kapitola 9 - Zkoušky pro kontrolu platnosti měření. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní) a Přílohu B (informativní). ČSN ISO 7626-5 (01 1416) byla vydána v červnu 1998

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand