ČSN ISO 7919-4 (011414)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearingsSTANDARD published on 1.9.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.00 USD excl. VAT
9.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 7919-4
Classification mark: 011414
Catalog number: 86680
Publication date standards: 1.9.2010
SKU: NS-180209
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 7919-4 (011414):

Tato část ISO 7919 uvádí ustanovení pro hodnocení mohutnosti širokopásmových hřídelových vibrací in situ, měřených radiálně (tj. v příčném směru) vůči ose hřídele v nebo blízko hlavních ložisek. Tato ustanovení jsou pro: - vibrace za běžných ustálených provozních podmínek; - vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu nebo doběhu, počátečního zatěžování a při změnách zatížení; - změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu. Tato část ISO 7919 platí pro soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách, pro těžký provoz, použitá v aplikacích pro elektrické a mechanické pohony, s výkonem nad 3 MW a s rozsahem provozních otáček při zatížení od 3 000 1/min do 30 000 1/min. To zahrnuje plynové turbíny připojené k jiným rotačním strojům buď přímo, nebo přes převodovku. V některých případech tato část ISO 7919 není použitelná pro hodnocení vibrací připojeného zařízení. Tato část ISO 7919 není použitelná pro: a) plynové turbíny odvozené z leteckých motorů (včetně plynových turbín s dynamickými vlastnostmi, které jsou podobné těmto odvozeninám); POZNÁMKA - ISO 3977-3 definuje letecké odvozeniny jako generátory plynů leteckých proudových motorů, upravené pro pohon mechanického, elektrického nebo námořního pohonného zařízení. Existují velké rozdíly mezi plynovými turbínami pro těžký provoz a leteckými odvozeninami, například v pružnosti skříně, konstrukci ložisek, poměru hmotnosti rotoru a statoru a v nosné konstrukci. Proto pro tyto dva typy turbín platí různá kritéria. b) plynové turbíny s výkonem menším nebo rovným 3 MW (viz ISO 7919-3); c) čerpadla poháněná plynovou turbínou (viz ISO 7919-3); d) připojené parní turbíny a/nebo generátory s výkonem menším než nebo rovným 50 MW (viz ISO 7919-3); e) připojené parní turbíny a/nebo generátory s výkonem větším než 50 MW (viz ISO 7919-2); f) synchronizační spojky, které připojují plynovou turbínu k parní turbíně nebo generátoru (viz ISO 7919-2); g) připojené kompresory (viz ISO 7919-3); h) vibrace převodovek (viz tato kapitola); i) vibrace valivých ložisek. Tato část ISO 7919 je použitelná pro jiné poháněné zařízení, které není uvedeno v seznamu výjimek. Tato část ISO 7919 je použitelná pro stroje, které mohou být připojeny k převodovce, ale netýká se hodnocení stavu vibrací těchto převodovek. Pro hodnocení stavu vibrací převodovek jsou požadovány zvláštní metody, které jsou mimo rozsah této části ISO 7919. Stanovené numerické hodnoty nejsou určeny k tomu, aby sloužily jako jediný základ při hodnocení mohutnosti vibrací. U soustrojí s plynovou turbínou se také běžně posuzují vibrace na základě měření na nerotujících částech. Požadavky na taková měření vibrací viz ISO 10816-1 a ISO 10816-4

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 7919-4:2010/Amd.1 (011414) Change

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách.

Change published on 1.5.2018

Selected format:
Czech -
Print design (4.80 USD)


Show all technical information.
4.80 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand