ČSN ISO 80000-2 (011300)

Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technologySTANDARD published on 1.3.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.20 USD excl. VAT
21.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 80000-2
Classification mark: 011300
Catalog number: 90148
Publication date standards: 1.3.2012
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quantities and units

Annotation of standard text ČSN ISO 80000-2 (011300):

uvádí obecné informace týkající se matematických znamének a značek, jejich významů, slovních ekvivalentů a použití. Doporučení formulovaná v ISO 80000-2 jsou určena hlavně pro užití v přírodních vědách a technice, ale jsou použitelná i pro jiné oblasti, kde se užívá matematika

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 80000-2:2012/Z1 (011300) Change

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice.

Change published on 1.9.2013

Selected format:
Czech -
Print design (2.30 USD)


Show all technical information.
2.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand