ČSN ISO 81346-12 (013710)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 12: Construction works and building services

Translate name

STANDARD published on 1.7.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 81346-12
Classification mark: 013710
Catalog number: 512418
Publication date standards: 1.7.2021
SKU: NS-1028351
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical product documentation

Annotation of standard text ČSN ISO 81346-12 (013710):

Norma ČSN ISO 81346-12 umožňuje a podporuje návrh, montáž, využití a provoz staveb. Použití systému referenčního označování pro stavby (RDS-CW) může vést k restrukturalizaci a přeorientování těchto činností, a tím nabízí potenciál pro zvýšení efektivity a úspor. Uživatelé tohoto dokumentu budou moci efektivněji a jednotným způsobem spravovat výskyt předmětů a související vlastnosti. Informace mohou být zpracovány jednoznačným způsobem v různých systémech zpracování dat, pokud jsou implementovány

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.