ČSN ISO 8887-1 (013570)

Technical product documentation - Design for manufacturing, assembling, disassembling and end-of-life processing - Part 1: General concepts and requirements

Translate name

STANDARD published on 1.5.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 8887-1
Classification mark: 013570
Catalog number: 514671
Publication date standards: 1.5.2022
SKU: NS-1055547
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical product documentation

Annotation of standard text ČSN ISO 8887-1 (013570):

Technická norma ČSN ISO 8887-1 specifikuje požadavky na zhotovování, obsah a strukturu technické dokumentace produktu (TPD) pro výstup návrhu a pro jeho etapy výroby, montáže, demontáže a zpracování po ukončení životnosti produktu. Tento dokument popisuje dokumentaci TPD potřebnou v rozhodujících etapách procesu návrhu. Dokument identifikuje a popisuje metody a zásady vhodné pro zhotovování dokumentace v jakékoliv formě, která je nezbytná pro realizaci návrhu včetně použití pro více životních cyklů. Tento dokument dále rozšiřuje specifikaci pro výrobu a montáž produktů a zahrnuje pokyny pro vhodné opětovné použití, využití, recyklaci a odstranění použitých komponentů a materiálů

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.