ČSN ISO 9083 (014690)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Application to marine gearsSTANDARD published on 1.9.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.20 USD excl. VAT
25.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 9083
Classification mark: 014690
Catalog number: 93247
Publication date standards: 1.9.2014
SKU: NS-180655
The number of pages: 76
Approximate weight : 228 g (0.50 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

GearsMaterials and components for shipbuilding

Annotation of standard text ČSN ISO 9083 (014690):

Cílem této mezinárodní normy je zavedení jednotně akceptovatelné metody pro výpočet odolnosti vůči pittingu a dovoleného namáhání v ohybu z hlediska únavy pohonových i pomocných ozubených převodů lodí, pobřežních plavidel a podmořských vrtných souprav s přímým nebo šikmým ozubením, podléhajících směrnicím certifikačních společností. Dimenzační vzorce v této mezinárodní normě nejsou aplikovatelné na jiné typy poškození zubů, jako jsou plastické změny tvaru, mikropitting, zdrsnění povrchu, borcení, sváření a opotřebení povrchové vrstvy, a rovněž je nelze použít za přítomnosti vibrací, kdy může dojít k nepředvídatelným defektům profilu. Vzorce pro pevnost v ohybu lze aplikovat na praskliny v zaoblení paty zubů, avšak ne na praskliny na pracovních površích zubového profilu, defekty věnců ozubených kol nebo defekty materiálu mezi ozubením a nábojem. Tato mezinárodní norma není použitelná pro ozubení s povrchovou úpravou kováním nebo slinováním a pro kola s nedostatečnou stykovou plochou. Tato mezinárodní norma poskytuje metodu, s jejíž pomocí lze srovnávat různé konstrukční typy ozubených kol. Není určena k zabezpečení provozu montovaných soustav hnacích soukolí. Není určena k použití pro všeobecné inženýrské aplikace. Naopak je určena zkušeným konstruktérům ozubených systémů schopným volby rozumných hodnot faktorů ve vzorcích této mezinárodní normy na základě znalosti podobných konstrukčních typů a znalým důsledků diskutovaných členů

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand