ČSN ISO/IEC 27003 (369790)

Information Technology - Security techniques - Information security management systems - Guidance

Translate name

STANDARD published on 1.3.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price16.70 USD excl. VAT
16.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO/IEC 27003
Classification mark: 369790
Catalog number: 503920
Publication date standards: 1.3.2018
SKU: NS-809003
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Annotation of standard text ČSN ISO/IEC 27003 (369790):

ISOIEC 27003 Tato norma představuje pokyny k požadavkům na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), jak je speci-fikován v normě ISO/IEC 27001, a poskytuje doporučení ("měl by"), možnosti ("může") a oprávnění ("smí") ve vztahu k nim. Účelem této normy není poskytnout obecné pokyny týkající se všech aspektů bezpečnosti informací. Kapitoly 4 až 10 této normy odrážejí strukturu normy ISO/IEC 27001:2013. Norma nepřidává žádné nové požadavky na ISMS a s ním související termíny a definice. Organizace by měly odkazovat na požadavky a definice podle ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27000. Organizace implementující ISMS nejsou povinny dodržovat pokyny uvedené v této normě. Tato norma představuje obecný dokument a má být použitelná pro všechny organizace bez ohledu na typ, velikost nebo povahu. Organizace by měla určit, která část této normy se na ni v souladu s jejím specifickým organizačním kontextem vztahuje (viz ISO/IEC 27001: 2013, kapitola 4). Některé pokyny mohou být například vhodnější pro velké organizace, ale u velmi malých organizací (například s méně než 10 osobami) mohou být některé pokyny nepodstatné nebo nevhodné

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand