ČSN OHSAS 18001 (010801)

Occupational health and safety management systems - RequirementsSTANDARD published on 1.3.2008


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price16.50 USD excl. VAT
16.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN OHSAS 18001
Classification mark: 010801
Catalog number: 80805
Publication date standards: 1.3.2008
SKU: NS-180944
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN OHSAS 18001 (010801):

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Implementace této normy umožní organizaci systematické přípravy a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP. Tato norma je koncipována tak, aby umožňovala integraci se systémem řízení kvality a ochrany životního prostředí, a aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a v různých geografických, kulturních a sociálních podmínkách.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand