ČSN OHSAS 18002 (010802)

Occupational health and safety management systems - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007STANDARD published on 1.7.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price28.20 USD excl. VAT
28.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN OHSAS 18002
Classification mark: 010802
Catalog number: 83805
Publication date standards: 1.7.2009
The number of pages: 102
Approximate weight : 337 g (0.74 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN OHSAS 18002 (010802):

Tato norma je určena jako podpora porozumění při implementaci požadavků na systémy managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci stanovené normou ČSN OHSAS 18001:2007. Tato norma cituje specifické požadavky OHSAS 18001 a doprovází je specifickými návody pro jejich praktickou aplikaci. Vysvětluje základní principy OHSAS 18001a popisuje záměr, typické vstupy, procesy a typické výstupy pro každý požadavek OHSAS 18001. Tato norma nestanoví žádné další požadavky k těm, které specifikuje OHSAS 18001, ani neurčuje povinný postup implementace OHSAS 18001.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand