ČSN P CEN/TS 15398 (917888)

Resilient, textile and laminate floor coverings - Floor covering standard symbols - Complementary element

Translate name

STANDARD published on 1.10.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.50 USD excl. VAT
13.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN/TS 15398
Classification mark: 917888
Catalog number: 500933
Publication date standards: 1.10.2016
SKU: NS-652412
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P CEN/TS 15398 (917888):

Tato technická specifikace zavádí systém grafických symbolů a určuje použití těchto symbolů pro pružné podlahové krytiny vyrobené z plastů, linolea, korku nebo pryže, s výjimkou volně kladených kusových výrobků, textilní podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených kusových výrobků, laminátové podlahové krytiny a pro podlahové panely pro plovoucí instalace. Klasifikace se provádí podle EN ISO 10874, která popisuje klasifikační systém pro různé třídy použití a zobrazuje piktogramy uvedené v EN ISO 10874 včetně odkazů na příslušné výrobkové normy

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand