ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177)

Road and airfield surface characteristics - Part 7: Procedure for determining the skid resistance of a pavement using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCG): the GripTesterRSTANDARD published on 1.11.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.80 USD excl. VAT
8.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN/TS 15901-7
Classification mark: 736177
Catalog number: 86978
Publication date standards: 1.11.2010
SKU: NS-181326
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road construction materials

Annotation of standard text ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177):

Tato předběžná česká norma je českou verzí technická specifikace CEN/TS 15901-7:2009. Popisuje metodu stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za mokra měřením součinitele podélného tření LFCG zařízením GripTester. Norma popisuje podstatu měření a měřicí zařízení GripTester, klíčové charakteristiky, postup zkoušky, záznam dat a kalibrace měřicího zařízení. Stanovuje také přesnost měření. Do normy byla doplněna 1 informativní NÁRODNÍ POZNÁMKA, podle které musí měřicí zařízení v České republice splňovat ustanovení A.1.3, ČSN 73 6177

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand