ČSN P CEN/TS 16157-10 (018295)

Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 10: Energy infrastructure publications

Translate name

STANDARD published on 1.10.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN/TS 16157-10
Classification mark: 018295
Catalog number: 515908
Publication date standards: 1.10.2022
SKU: NS-1085249
The number of pages: 84
Approximate weight : 283 g (0.62 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P CEN/TS 16157-10 (018295):

Soubor EN 16157 specifikuje a definuje charakteristiky komponent podporujících výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravy a cestování. Charakteristiky komponent zahrnují rámec a kontext pro výměnu dat, přístup k modelování, obsah dat, strukturu dat, vztahy a specifikaci komunikace. Soubor EN 16157 se vztahuje na: - dopravní a cestovní informace, které se týkají silniční sítě (mimoměstské a městské); - informace o veřejné dopravě, které přímo souvisí s použitím silniční sítě (např. silniční spojení vlakem nebo trajektem); - dopravní a cestovní informace v případě kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Tento soubor stanoví specifikace pro výměnu dat mezi kterýmikoli dvěma instancemi následujících účastníků: - dopravní informační centra (TIC); - centra řízení dopravy (TCC); - poskytovatelé služeb (SP). Tento soubor norem může sloužit k použití i jinými účastníky. Tento soubor pokrývá přinejmenším následující typy informačního obsahu: - informace o dopravní události - plánovaný i neplánovaný výskyt jak na silniční síti, tak i v přilehlém okolí; - akce spuštěné správcem; - data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy; - cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a environmentálních podmínkách; - informace o řízení dopravního provozu a instrukce vztahující se k užívání silniční sítě. Tato část souboru CEN/TS 16157 stanoví podrobnosti infrastruktury pro napájení vozidel. Uvedený datový model je rozdělen do dvou publikací, pro statické a dynamické informace. Statické informace týkající se infrastruktury nepodléhají častým změnám, zatímco dynamické umožňují poskytování vysoce aktuálních informací. Statické informace zahrnují všechny relevantní informace o dobíjecí infrastruktuře pro vozidla, např. odběrná místa, stanice a dobíjecí body pro elektrická vozidla, jakož i čerpací stanice pro vozidla s benzínovým nebo plynovým pohonem. Pokud jde o dynamické informace, zahrnuje dostupnost infrastruktury, případné závady a údaj o ceně

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.