ČSN P CEN/TS 16157-12 (018295)

Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 12: Facility related publications

Translate name

STANDARD published on 1.2.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price40.40 USD excl. VAT
40.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN/TS 16157-12
Classification mark: 018295
Catalog number: 516441
Publication date standards: 1.2.2023
SKU: NS-1101457
The number of pages: 136
Approximate weight : 439 g (0.97 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P CEN/TS 16157-12 (018295):

Tento dokument stanoví a definuje aspekty komponent pro výměnu a sdílení dat a informací v oblasti dopravy a cestování. Aspekty komponent zahrnují rámec a kontext pro výměnu dat, přístup k modelování, obsah dat, strukturu dat a vztahy. Tento dokument je určen pro: - dopravní a cestovní informace, které se týkají silniční sítě (mimoměstské a městské); - informace o veřejné dopravě, které přímo souvisí s použitím silniční sítě (např. silniční spojení přes vlak nebo trajekt); - dopravní a cestovní informace v případě kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Tento dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi kterýmikoli dvěma instancemi následujících účastníků: - dopravní informační centra (TIC); - centra řízení dopravy (TCC); - poskytovatelé služeb (SP); - a může se týkat i jiných aktérů. Tento dokument pokrývá přinejmenším tyto druhy informačního obsahu: - informace o dopravní události - plánovaný i neplánovaný výskyt jak na silniční síti, tak v přilehlém okolí; - akce spuštěné správcem; - data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy; - cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a environmentálních podmínkách; - informace o řízení dopravního provozu a pokyny ohledně užívání silniční sítě. Tato část CEN/TS 16157 stanoví informační struktury, vztahy, asociace, atributy a související datové typy požadované v rámci DATEX II pro publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti. Je to uvedeno ve jmenném prostoru "Facilities", který je součástí platformně nezávislého modelu DATEX II, nejsou do něho ale v tomto dokumentu zahrnuty ty prvky, které jsou již stanoveny v EN 16157-2 (Odkazování na polohu) a EN 16157-7 (Společné datové prvky)

These corrections apply to this standard:

ČSN P CEN/TS 16157-12:2023/Oprava1 (018295) Correction

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 12: Publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti.

Correction published on 1.3.2023

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.