ČSN P CEN/TS 16157-6 (018295)

Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 6: Parking publications

Translate name

STANDARD published on 1.4.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price49.50 USD excl. VAT
49.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN/TS 16157-6
Classification mark: 018295
Catalog number: 516941
Publication date standards: 1.4.2023
SKU: NS-1137429
The number of pages: 164
Approximate weight : 523 g (1.15 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P CEN/TS 16157-6 (018295):

Tento dokument stanoví publikační submodel podporující výměnu a sdílené využívání dat a informací v oblasti dopravy a cestování. Obsahuje rámec a kontext pro výměnu, modelování dat, datový obsah, datové struktury a vztahy. Dokument je použitelný pro: - informace o dopravě a cestování, které se týkají silničních sítí (mimoměstských i městských), - informace o veřejné dopravě, které mají přímý význam pro používání silniční sítě (např. silniční spojení vlakem nebo trajektem), - dopravní a cestovní informace v případě kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi kterýmikoli dvěma instancemi následujících účastníků: - dopravní informační centra (TIC), - centra řízení dopravy (TCC), - poskytovatelé služeb (SP), - a může se týkat i jiných aktérů. Soubor těchto norem pokrývá přinejmenším následující druhy informací: - informace o dopravní události - plánovaný i neplánovaný výskyt jak na silniční síti, tak v přilehlém okolí; - akce spuštěné správcem; - data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy; - cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a environmentálních podmínkách; - informace o řízení dopravního provozu a pokyny ohledně užívání silniční sítě. Tato část CEN/TS 16157 stanoví informační struktury, vztahy, asociace, atributy a související datové typy požadované v rámci DATEX II pro publikace o parkování, obsahující statický obsah (popis a přiřazení parkovacích stání a míst a dále informace o areálu) a dynamický obsah (informace o obsazenosti a měření vozidel). Zahrnuje informace o parkování ve městech i informace o parkování nákladních vozidel. Tento dokument stanoví jmenný prostor DATEX II Parking, který je součástí platformě nezávislého modelu DATEX II podle EN 16157-1 (vydané jako DATEX II, verze 3.x). Tato část nezahrnuje prvky, které jsou specifikovány v jiných částech tohoto souboru norem, jako je EN 16157 2 (Odkazování na polohu), EN 16157-7 (Společné datové prvky) nebo CEN/TS 16157-12 (Publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.