ČSN P CEN/TS 16157-8 (018295)

Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 8: Traffic management publications and extensions dedicated to the urban environment

Translate name

STANDARD published on 1.5.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN/TS 16157-8
Classification mark: 018295
Catalog number: 514722
Publication date standards: 1.5.2022
SKU: NS-1055548
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P CEN/TS 16157-8 (018295):

Tento dokument je součástí souboru norem a technických specifikací CEN 16157 DATEX II. Tento soubor specifikuje a definuje charakteristiky komponent podporujících výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravy a cestování. Charakteristiky komponent zahrnují rámec a kontext pro výměnu dat, přístup k modelování, obsah dat, strukturu dat, vztahy a specifikaci komunikace. Část 8, tzn. tento dokument, stanoví další struktury datového modelu, které jsou použitelné pro aplikace řízení dopravy v městském prostředí. Tato část se zabývá datovými koncepty pro podporu výměny plánů řízení dopravy, objížďkách, rozšíření stávajícího základního modelu DATEX II s cílem podpořit jeho využití v městském prostředí. Dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi kterýmikoli dvěma instancemi následujících účastníků: - dopravní informační centra (TIC), - centra řízení dopravy (TCC), - poskytovatelé služeb (SP). Tento dokument může sloužit k použití i jinými účastníky

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.