ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971)

Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006

Translate name

STANDARD published on 1.9.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 14071
Classification mark: 010971
Catalog number: 500748
Publication date standards: 1.9.2016
SKU: NS-650387
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Product life-cycles

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971):

Tato technická specifikace uvádí dodatečné specifikace k ISO 14040:2006 a ISO 14044:2006. Uvádí požadavky a směrnice pro provádění kritického přezkoumání jakéhokoli typu studie LCA a také kompetence požadované pro toto přezkoumání. Uvádí podrobnosti o procesu kritického přezkoumání včetně objasnění s ohledem na ISO 14044:2006, směrnice pro provádění požadovaného procesu kritického přezkoumání související s cílem posuzování životního cyklu a zamýšleným použitím tohoto procesu, také obsah a výstupy procesu kritického přezkoumání, směrnice pro zlepšování konzistence, transparentnosti, účinnosti a důvěryhodnosti procesu kritického přezkoumání, požadované kompetence posuzovatelů (interního a externího posuzovatele a člena týmu) požadované kompetence, které mají být splněny celým týmem

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand