ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (018256)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV)STANDARD published on 1.7.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 18234-1
Classification mark: 018256
Catalog number: 95497
Publication date standards: 1.7.2014
SKU: NS-181534
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (018256):

Technologie TPEG je určena pro poskytovatele služeb, neboť byla navržena pro širokou škálu aplikací, které vyžadují efektivní přenos z jednoho bodu do více bodů prostřednictvím příjmu rádiového vysílání. Tato technická specifikace předkládá počáteční skupinu případů užití TPEG. Umožňuje indexování nových i stávajících aplikací TPEG tím, že pro každou aplikaci TPEG stanoví jednoznačný identifikátor AID. Dále je v příloze této normy stanoven postup sestavování zkrácených názvů norem (stávajících i budoucích), spolu s číslem redakční verze, sloužících pro rychlou orientaci v celé množině norem z této skupiny 18234

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.