ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (018256)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF)STANDARD published on 1.7.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.10 USD excl. VAT
23.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 18234-2
Classification mark: 018256
Catalog number: 95500
Publication date standards: 1.7.2014
SKU: NS-181538
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (018256):

Tato technická specifikace je druhou částí souboru norem věnujících se normalizaci protokolu pro dopravu TPEG. Uvádí plnou specifikaci používaných datových typů (primitives), datových/přenosových rámců, výpočtu časových údajů, použitého číslování a specifických pravidel jako je například výpočet kontrolního součtu CRC. TPEG je technologií, která využívá bajtově orientovaný formát toku dat, využitelný téměř jakýmkoli digitálním nosičem s příslušnou adaptační vrstvou. Zprávy TPEG jsou od poskytovatele služeb doručovány koncovému uživateli a jsou využívány pro přenos dat z databází poskytovatele služeb do zařízení uživatele. Pro usnadnění je uživateli prostřednictvím aplikací TPEG SNI sdělen například název služby, poskytovatel, čas a mnoho dalších informací. Použitý protokol je rozložen do vrstev (ISO OSI) a zahrnuje obecnou rámcovou strukturu, kterou lze uzpůsobovat a rozšiřovat. Vše bylo vytvořeno s ohledem na flexibilitu, integritu a možnost přizpůsobení a rozšíření protokolu v případě potřeby a to bez vlivu na fungování dekódovacích modelů dosavadních klientů

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand