ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 (018256)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 9: Traffic event compact (TPEG1-TEC)STANDARD published on 1.7.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.10 USD excl. VAT
33.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 18234-9
Classification mark: 018256
Catalog number: 95496
Publication date standards: 1.7.2014
SKU: NS-181545
The number of pages: 112
Approximate weight : 367 g (0.81 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 (018256):

Tato technická specifikace definuje TPEG aplikaci TEC pro zasílání informací o dopravních událostech na pozem-ních komunikacích a je jednou z nejdůležitějších aplikací TPEG. Jedná se o aplikaci, která snižuje riziko nehodo-vosti na pozemních komunikacích a dokáže zároveň eliminovat vznik dopravních kongescí. Dále definuje strukturu zpráv s informacemi o dopravních excesech, jako jsou dopravní kolony, nehody anebo o mimořádných událostech, jako jsou práce na silnici, nadrozměrný náklad apod. Tato technická specifikace je určena správcům a provozovatelům telematických systémů na pozemních komuni-kacích, dále dopravně informačním centrům a správním orgánům jako je PČR, kteří mohou včasným zadáním mimořádné události či dopravní nehody a předáním dalším účastníkům provozu snížit míru nebezpečí během nastalých událostí

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.