ČSN P CEN ISO/TS 23406 (010383)

Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)

Translate name

STANDARD published on 1.1.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 23406
Classification mark: 010383
Catalog number: 511682
Publication date standards: 1.1.2021
SKU: NS-1051013
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 23406 (010383):

Tento dokument je určen k ověřování, zda certifikační orgán splňuje stanovené požadavky, a specifikuje tyto požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systému managementu pro organizace v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, dodávající produkty nebo poskytující služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti podle ISO 19443. Tento dokument doplňuje a upravuje existující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1 a slouží pro uznávání certifikace systému managementu

These changes apply to this standard:

ČSN P CEN ISO/TS 23406:2021/Z1 (010383) Change

Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

Change published on 1.3.2022

Selected format:
Czech -
Print design (2.70 USD)


Show all technical information.
2.70 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.