ČSN P CEN ISO/TS 25107 (015004)

Non-destructive testing - NDT training syllabuses

Translate name

STANDARD published on 1.6.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.10 USD excl. VAT
33.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 25107
Classification mark: 015004
Catalog number: 510165
Publication date standards: 1.6.2020
SKU: NS-994120
The number of pages: 100
Approximate weight : 331 g (0.73 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 25107 (015004):

Tento dokument uvádí požadavky a doporučení pro učební osnovy nedestruktivního zkoušení (NDT) s cílem harmonizovat a udržovat obecnou úroveň školení pracovníků NDT pro průmyslové potřeby. Stanovuje také minimální požadavky pro efektivní strukturované školení pracovníků NDT, aby byla zajištěna způsobilost pro kvalifikační zkoušky vedoucí k certifikaci třetí stranou podle uznávaných norem. Kromě nedestruktivního zkoušení obecně platí, že tyto pokyny pro sylaby (učební osnovy) zahrnují zkoušení metodou akustických emisí, zkoušení vířivými proudy, zkoušení těsnosti, magnetické zkoušení, kapilární zkoušení, radiografické zkoušení, ultrazvukové zkoušení, vizuální zkoušení, termografické zkoušení a tenzometrické zkoušení

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.