ČSN P CEN ISO/TS 37444 (018398)

Electronic fee collection - Charging performance framework

Translate name

STANDARD published on 1.2.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price39.70 USD excl. VAT
39.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 37444
Classification mark: 018398
Catalog number: 518815
Publication date standards: 1.2.2024
SKU: NS-1165095
The number of pages: 142
Approximate weight : 457 g (1.01 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 37444 (018398):

Tento dokument stanoví rámec pro zkoušení určený k měření výkonnostních metrik souvisejících s procesem kalkulace mýta. Obsahuje metodiku ke specifikaci a dokumentaci určitého rámce pro zkoušení, který může být odpovědným subjektem použit k ohodnocení výkonnosti zpoplatnění konkrétního rozhraní pro výměnu informací nebo celkový výkon zpoplatnění v rámci mýtného schématu. Poskytuje nástroje pro zkoušky pro role výběrčího mýtného a poskytovatele mýtné služby u následujících typů schémat: a) diskrétní; b) spojité (autonomní). Tento dokument definuje měření pouze pro normalizovaná rozhraní. Následující aspekty nejsou předmětem této normy: - konkrétní obory hodnot daných výkonnostních metrik; - referenční systém potřebný pro porovnání výkonu mezi různými systémy; - měření metrik na nenormalizovaných rozhraních

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.