ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654)

Acoustics - Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement - Part 1: Survey method using a fixed radiation factor

Translate name

STANDARD published on 1.2.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 7849-1
Classification mark: 011654
Catalog number: 516297
Publication date standards: 1.2.2023
SKU: NS-1101464
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by machines and equipment

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654):

Tato část ISO/TS 7849 uvádí základní požadavky na reprodukovatelné metody určování horní meze hladiny akustického výkonu A pro hluk vyzařovaný strojem nebo zařízením s využitím měření vibrací na povrchu. Metodu lze použít jen pro hluk vyzařovaný vibrujícími povrchy pevných konstrukcí a nikoliv pro hluk generovaný aerodynamicky. Tato metoda měření vibrací je zvláště vhodná v případech, kdy z důvodu vysokého hluku pozadí nebo dalších rušivých interferencí prostředí nejsou možná přesná přímá měření hluku šířeného vzduchem, stanovená například v ISO 3746[7], ISO 3747[8], ISO 9614 (všechny části)[12]; nebo když je třeba rozlišit celkový vyzařovaný akustický výkon a složku vytvářenou vibracemi jeho konstrukce. POZNÁMKA 1 - Jednou z aplikací této části ISO/TS 7849 je rozlišení mezi vyzařováním akustického výkonu šířeného vzduchem, který je generován vibracemi konstrukce, a aerodynamickými složkami akustického výkonu. Takové rozlišení není proveditelné s ISO 3746[7] a ISO 9614 (všechny části) [12]. POZNÁMKA 2 - Může docházet k potížím, pokud je hluk generován malými částmi na površích strojních zařízení (pohyblivé kontakty, např. kluzný kruhový kartáč nebo komutátor nebo kartáč elektrického stroje). Metody popsané v této části ISO/TS 7849 platí především pro procesy, které jsou vzhledem k času stacionární

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.