ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003)

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms

Translate name

STANDARD published on 1.4.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.80 USD excl. VAT
8.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 80004-1
Classification mark: 012003
Catalog number: 502025
Publication date standards: 1.4.2017
SKU: NS-678913
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003):

Tato předběžná norma uvádí termíny a definice vztahující se k nejdůležitějším termínům v oblasti nanotechnologií. Je určena k usnadnění komunikace mezi organizacemi a jednotlivci v průmyslu a těmi, kteří s nimi spolupracují

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.