ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 2: RulesSTANDARD published on 1.3.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.30 USD excl. VAT
23.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 8062-2
Classification mark: 014460
Catalog number: 96493
Publication date standards: 1.3.2015
SKU: NS-580858
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Measuring instruments

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460):

Tato část ISO 8062 uvádí pravidla pro geometrické kótování a tolerování konečných tvarovaných součástí a obrobených tvarovaných součástí. Uvádí pravidla a konvence pro označování těchto požadavků v technické dokumentaci produktu a specifikuje tvary a rozměry použitých grafických značek. Tento dokument je zamýšlen k pokrytí všech typů tvarovaných součástí. Nicméně nejvíce příkladů se týká odlitků. Tuto část ISO 8062 je třeba považovat za doplňující specifický proces geometrických specifikací produktu (GPS), (viz ISO / TR 14638). Ovlivňuje řetězec 1, 2 a 3 norem odlitků. Metody tolerování v této části ISO 8062 nejsou ještě plně rozvinuty v rámci nového přístupu Geometrické specifikace produktu (GPS) v souladu s ISO 17450. Požadavky na odlitky (především očekávané nejistoty výpočtů smrštění odlitků) zůstávají nekompatibilní s normami GPS. Tento dokument je proto vydán za účelem shromažďování dalších zkušeností v tolerování odlitků

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.