ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 (015257)

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems

Translate name

STANDARD published on 1.12.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/IEC TS 17021-10
Classification mark: 015257
Catalog number: 506299
Publication date standards: 1.12.2018
SKU: NS-905896
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 (015257):

Tento dokument specifikuje dodatečné kompetence na pracovníky podílející se na auditu a certifikačním procesu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a doplňuje stávající požadavky ISO/IEC 17021-1. Jsou stanoveny tři typy pracovních funkcí a funkcí v certifikačním procesu: - auditoři, - pracovníci přezkoumávající zprávy z auditu a rozhodující o certifikaci, - další pracovníci. POZNÁMKA: Tento dokument je aplikovatelný pro auditování a certifikaci systému managementu BOZP založeném na ISO 45001. Může být také využit pro jiné aplikování v BOZP

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand