ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679)

Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 3: Reference tyres

Translate name

STANDARD published on 1.1.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 11819-3
Classification mark: 011679
Catalog number: 513829
Publication date standards: 1.1.2022
SKU: NS-1045934
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by means of transport

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679):

Tento dokument stanovuje dvě měřicí pneumatiky určené k tomu, aby sloužily jako referenční pneumatiky při měření metodou malé vzdálenosti (CPX) stanovené v ISO 11819-2. Metoda CPX je metoda pro hodnocení různých povrchů vozovky s ohledem na jejich vliv na hluk z dopravy za podmínek, kdy převládá hluk na kontaktu pneumatika/vozovka. V ideálním případě tato metoda vyžaduje použití normalizovaných pneumatik s hlukovými charakteristikami, které jsou široce reprezentativní pro vliv povrchů vozovek pozemních komunikací na emisi hluku od pneumatik osobních automobilů a těžkých vozidel. Takové měřicí pneumatiky však nejsou v ISO 11819-2 stanoveny. Tento dokument slouží ke specifikování těchto normalizovaných pneumatik

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.