ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004)

Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomaterials - Part 2: Use of the control banding approach

Translate name

STANDARD published on 1.8.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 12901-2
Classification mark: 012004
Catalog number: 99659
Publication date standards: 1.8.2016
SKU: NS-643601
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004):

Účelem této části ISO/TS 12901 je popis postupu použití control bandingu pro řízení rizik spojených s expozicemi nanoobjektům a jejich agregátům a aglomerátům větším než 100 nm (NOAA) v zaměstnání, i pro případ, že znalosti týkající se jejich toxicity a odhady kvantitativních limitů expozice jsou omezené nebo chybíCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.