ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692)

Acoustics - Soundscape - Part 2: Data collection and reporting requirements

Translate name

STANDARD published on 1.6.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.80 USD excl. VAT
14.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 12913-2
Classification mark: 011692
Catalog number: 512445
Publication date standards: 1.6.2021
SKU: NS-1026242
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692):

Tento dokument stanovuje požadavky a podpůrné informace pro sběr dat a uvádění zpráv ze studií, výzkumů a aplikací soundscapu. Tento dokument identifikuje a harmonizuje sběr dat, kterým jsou získány, změřeny nebo uváděny relevantní informace o klíčových komponentách lidí, akustickém prostředí a kontextuCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.