ČSN P ISO/TS 14074 (010974)

Environmental management - Life cycle assessment - Principles, requirements and guidelines for normalization, weighting and interpretation

Translate name

STANDARD published on 1.4.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 14074
Classification mark: 010974
Catalog number: 516499
Publication date standards: 1.4.2023
SKU: NS-1137435
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 14074 (010974):

Tento dokument specifikuje doplňkové zásady, požadavky a směrnice pro normalizaci, vážení a interpretaci k těm, které jsou uvedeny v ISO 14040 a ISO 14044. Tento dokument je použitelný pro jakékoliv posuzování životního cyklu a studii kvantifikace stopy. Tento dokument nespecifikuje složení týmů pro vážení ani multikriteriální analýzu. Cílem tohoto dokumentu není doporučovat nebo vyžadovat konkrétní přístup nebo metodu vážení nebo upředňostňovat jeden přístup nebo metodu vážení před jiným, protože jsou založeny na volbách hodnot. Organizace mají flexibilitu implementovat posuzování životního cyklu v souladu se zamýšlenou aplikací a požadavky organizace

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.