ČSN P ISO/TS 14092 (010992)

Adaptation to climate change - Requirements and guidance on adaptation planning for local governments and communities

Translate name

STANDARD published on 1.11.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.60 USD excl. VAT
23.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 14092
Classification mark: 010992
Catalog number: 515536
Publication date standards: 1.11.2022
SKU: NS-1088431
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Pollution, pollution control and conservation

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 14092 (010992):

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje návod pro potřeby plánování adaptace na změnu klimatu na úrovni místních samospráv a komunit. Tento dokument pomáhá místním samosprávám a komunitám při adaptaci na změnu klimatu na základě hodnocení zranitelnosti, dopadů a rizik. Rovněž je nápomocný při stanovení priorit a vypracování a následné aktualizaci adaptačního plánu ve spolupráci s relevantními zaintaresovanými stranami

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.