ČSN P ISO/TS 15666 (011637)

Acoustics - Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys

Translate name

STANDARD published on 1.7.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 15666
Classification mark: 011637
Catalog number: 515344
Publication date standards: 1.7.2022
SKU: NS-1066251
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 15666 (011637):

Tento dokument uvádí specifikace sociálně akustických a sociálních šetření, která zahrnují otázky k účinkům hluku (dále se uvádí jako "sociální šetření"). Obsahuje otázky, které mají být pokládány, stupnice pro vyjádření odpovědí, klíčová hlediska k provádění šetření a uvádění výsledků. Uznává se, že specifické požadavky a protokoly některých sociálních studií nemusí umožňovat použití některých nebo všech stávajících specifikací. Tento dokument žádným způsobem nesnižuje skutkovou podstatu, hodnotu nebo validitu takových výzkumných studií. Předmět tohoto dokumentu je omezen na šetření prováděná k získání informací o obtěžování hlukem "doma". Nejsou zahrnuta šetření prováděná k získání informací o obtěžováním hlukem v dalších situacích, jako jsou rekreační oblasti, pracovní prostředí a uvnitř vozidel. Tento dokument se zabývá jen otázkami k obtěžování hlukem používanými v sociálním šetření a nejdůležitějšími přídavnými specifikacemi potřebnými k dosažení vysoké úrovně porovnatelnosti s dalšími studiemi. Další prvky, které jsou potřebné k zajištění vysoké kvality sociálních šetření, které však nejsou specifické pro sociální šetření o hluku (jako jsou vzorkovací metody), lze nalézt v příručkách (viz citace [1] a [2]). Shoda s doporučeními tohoto dokumentu nezaručuje sběr přesných, precizních nebo spolehlivých informací o prevalenci obtěžování vyvolaného hlukem a/nebo jeho vztahu k hlukové expozici. Další hlediska návrhu studie jakož i nejistoty odhadu a měření hlukové expozice mohou ve značném rozsahu ovlivnit zjištění ze šetření

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.