ČSN P ISO/TS 17187 (018319)

Intelligent transport systems - Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer - Governance rules to sustain electronic information exchange methodsSTANDARD published on 1.8.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.10 USD excl. VAT
17.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 17187
Classification mark: 018319
Catalog number: 95680
Publication date standards: 1.8.2014
SKU: NS-182067
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 17187 (018319):

Tato technická specifikace poskytuje pravidla pro řízení, které mají být použity v elektronické podobě pro vedení elektronického obchodu v bezpečném a otevřeném prostředí prostřednictvím normalizovaného rámce pro výměnu informací. Normalizovaný rámec pro výměnu informací zahrnuje procesní nástroje k usnadnění spojení mezi obchodními partnery, poskytuje plnou viditelnost přepravovaného zboží a snižuje jeho čas v přepravě. Navíc zavedení těchto pravidel a příbuzných norem a technologických aplikací by mělo umožnit obchodním subjektům zavést jejich doposud používané systémy bez zvýšení nákladů na aktualizaci

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.