ČSN P ISO/TS 20684-3 (018277)

Intelligent transport systems - Roadside modules SNMP data interface - Part 3: Triggers

Translate name

STANDARD published on 1.5.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 20684-3
Classification mark: 018277
Catalog number: 517077
Publication date standards: 1.5.2023
SKU: NS-1142110
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 20684-3 (018277):

Zařízení na infrastruktuře jako jsou proměnné značky, displeje, meteostanice, sčítače, kamery apod., jsou klíčovou komponentou inteligentních dopravních systémů (ITS). Tato třetí část normy stanoví potřeby, požadavky a provedení pro různé mechanismy aktivace spouštěčů, které zařízení vedou k provedení určité akce. Konkrétní druhy akcí jsou definovány v jiných dokumentech, jako například zasílání notifikací (ISO/TS 20684-4), protokolování dat pro zpětnou analýzu (ISO/TS 20684-5) a/nebo požadavky SNMP (ISO/TS 20684-6)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.