ČSN P ISO/TS 20684-5 (018277)

Intelligent transport systems - Roadside modules SNMP data interface - Part 5: Logs

Translate name

STANDARD published on 1.4.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 20684-5
Classification mark: 018277
Catalog number: 516318
Publication date standards: 1.4.2023
SKU: NS-1137437
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 20684-5 (018277):

Zařízení na infrastruktuře, jako je dopravní signalizace, dopravní značky, meteostanice, dopravní senzory, zařízení na infrastruktuře pro kooperativní ITS (C-ITS) apod., jsou klíčovou součástí inteligentních dopravních systémů (ITS). Tato zařízení vyžadují častou výměnu informací s jinými externími subjekty (nadřazenými systémy). Zařízení na infrastruktuře mohou být poměrně složitá, což vyžaduje normalizaci mnoha datových konceptů pro výměnu dat. Proto je soubor ISO 20684 rozdělen do několika samostatných částí. Tento dokument uvádí potřeby uživatelů, konstrukční prvky a požadavky na zařízení pro zaznamenávání dat spolu s časovým razítkem do protokolu událostí za účelem zpětné analýzy. Nadřazenému systému to při vzniku události umožňuje takřka okamžitě zjistit, i bez častého dotazování, stav určitého objektu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.