ČSN P ISO/TS 21219-21 (018259)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 21: Geographic location referencing (TPEG-GLR)

Translate name

STANDARD published on 1.11.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.50 USD excl. VAT
18.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 21219-21
Classification mark: 018259
Catalog number: 505903
Publication date standards: 1.11.2018
SKU: NS-903538
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 21219-21 (018259):

Tato technická specifikace definuje metodu používání geografického odkazování na polohu (GLR) použitou v kontejnerech pro odkazování na polohu v různých aplikacích TPEG. Metoda GLR umožňuje popsat objekt zájmu pomocí geometrických lokalizovaných objektů, bodu, kruhu, jeho výseče či polygonu. Tento způsob popisu je doplňkem k mapovému popisu a je určen zejména pro zařízení, které nepracuje s vektorovým mapovým podkladem, ale s rastrovou mapou

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.