ČSN P ISO/TS 21219-22 (018259)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 22: OpenLR location referencing (TPEG2-OLR)

Translate name

STANDARD published on 1.1.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 21219-22
Classification mark: 018259
Catalog number: 504141
Publication date standards: 1.1.2018
SKU: NS-804024
The number of pages: 76
Approximate weight : 228 g (0.50 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 21219-22 (018259):

Tato technická specifikace stanoví datový formát pro odkazování na polohu metodou OpenLR, její obecné požadavky a stanoví strukturu nástroje TPEG pro odkazování na polohu touto metodou. Tento nástroj je určen pro použití v kontejneru pro odkazování na polohu TPEG-LRC. OpenLR bylo vytvořeno pro přenos dopravních informací z centra do systémů ve vozidlech, ať už zabudovaných nebo přenosných (PND, chytrý telefon). Přenášené informace mohou popisovat aktuální dopravní situaci v konkrétním místě, dopravní předpověď nebo zvláštní varování. Místa jsou silnice, seznam propojených silnic, body zájmu, oblasti atp. K přenosu informace o poloze z vysílající strany na přijímající stanoví metoda OpenLR pravidla pro vygenerování odkazu na polohu, který je nezávislý na mapě, tzn., že aktuální odkazy na polohu jsou generovány dynamicky bez požadování užití předdefinovaných odkazů na polohu (sdílených oběma stranami)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.