ČSN P ISO/TS 23406 (010383)

Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)

Translate name

STANDARD published on 1.1.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 23406
Classification mark: 010383
Catalog number: 511682
Publication date standards: 1.1.2021
SKU: NS-1012723
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 23406 (010383):

Tento dokument je určen k ověřování, zda certifikační orgán splňuje stanovené požadavky, a specifikuje tyto požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systému managementu pro organizace v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, dodávající produkty nebo poskytující služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti podle ISO 19443. Tento dokument doplňuje a upravuje existující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1 a slouží pro uznávání certifikace systému managementu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand