ČSN P ISO/TS 31050 (010356)

Risk management - Guidelines for managing an emerging risk to enhance resilience

Translate name

STANDARD published on 1.6.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 31050
Classification mark: 010356
Catalog number: 518733
Publication date standards: 1.6.2024
SKU: NS-1186303
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 31050 (010356):

Tento dokument obsahuje návod pro řízení vznikajících rizik, kterým oraganizace může čelit. Tento dokument doplňuje ISO 31000. Tento dokument je použitelný pro jakoukoli organizaci, v jakékoli fázi a pro jakoukoli činnost organizace. Jeho použití může být přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo různým organizacím nebo kontextu různých organizací. Národní předmluva Upozornění na používání této normy Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 31050:2023 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci. Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace, ale nesmí být v rozporu s existující mezinárodní normou. Informace o citovaných dokumentech ISO 22300 - zavedena v ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník ISO 22316 - nezavedena ISO 31000 - zavedena v ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik - Směrnice IEC 31010 - zavedena v ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik Souvisící ČSN ČSN EN ISO 2231 (80 0862) - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení ČSN EN ISO 56000:2021 (01 0130) - Management inovací - Základy a slovník Vysvětlivky k textu této normy V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku "Informace o citovaných dokumentech" nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této nor-my je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.