ČSN P ISO/TS 55010 (010378)

Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management

Translate name

STANDARD published on 1.4.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.50 USD excl. VAT
23.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P ISO/TS 55010
Classification mark: 010378
Catalog number: 509896
Publication date standards: 1.4.2020
SKU: NS-989795
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN P ISO/TS 55010 (010378):

Tento dokument uvádí směrnice pro sladění finančních a nefinančních funkcí managementu aktiv s cílem zlepšit vnitřní kontrolu jako součást systému správy organizace. Sladění těchto funkcí umožní realizaci hodnoty odvozené z implementace managementu aktiv podrobně popsané v ISO 55000, ISO 55001 a ISO 55002, zejména ISO 55002:2018, příloha F. Pokyny v tomto dokumentu jsou v souladu s požadavky ISO 55001 pro systém managementu aktiv, ale nepřidávají nové požadavky k ISO 55001 ani neposkytují interpretace požadavků ISO 55001. Příklad organizace, která přizpůsobuje své funkce správy aktiv, viz příloha F

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand