Standard STN EN 12266-2 1.9.2012 preview

STN EN 12266-2 (133003)

Industrial valves.Testing of metallic valves.Part 2:Tests, test procedures and acceptance criteria.Supplementary requirementsSTANDARD published on 1.9.2012


Language
Format
AvailabilityThe sale has ended
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

The information about the standard:

Designation standards: STN EN 12266-2
Classification mark: 133003
Catalog number: 115755
Publication date standards: 1.9.2012
SKU: NS-507815
Approximate weight : 30 g (0.07 lbs)
Country: Slovak technical standard
Category: Technical standards STN

We recommend simillar standard:!

ČSN EN 12266-2 (01.05.2012)

The category - similar standards:

Valves in general

Annotation of standard text STN EN 12266-2 (133003):

Táto európska norma stanovuje dodatočné požiadavky na skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritériá priemyselných armatúr vyrobených z kovových materiálov.Špecifikované skúšky sa môžu používať ako typové skúšky, výrobné skúšky alebo akceptačné skúšky. Použitie týchto skúšok bude uvedené v osobitných normách na výrobky alebo vo výkonových normách.Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.