Standard STN EN 15907 1.3.2012 preview

STN EN 15907 (198091)

Film identification.Enhancing interoperability of metadata.Element sets and structuresSTANDARD published on 1.3.2012


Language
Format
AvailabilityThe sale has ended
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

The information about the standard:

Designation standards: STN EN 15907
Classification mark: 198091
Catalog number: 114743
Publication date standards: 1.3.2012
SKU: NS-515369
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Slovak technical standard
Category: Technical standards STN

We recommend simillar standard:!

ČSN EN 15907 (01.12.2010)

Annotation of standard text STN EN 15907 (198091):

Táto európska norma špecifikuje súbor metadát pre popis kinematografických diel, ako aj terminológiu pre použitie stranami, ktoré si prajú vymieňať takéto deskriptívne metadáta. Takisto definuje niektoré základné entity a vzťahy užitočné pre definovanie dátových modelov, ako aj pre štruktúrovanie hierarchicky usporiadaných a serializovaných reprezentácií metadát o kinematografických dielach vrátane ich variantov, manifestácií a jednotiek.Špecifické slovníky pre hodnoty prvkov a atribútov sú predpísané iba vo vybraných prípadoch, a iba ak sú tieto slovníky aktívne udržiavané normalizačným orgánom.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.