Standard STN EN 1906 1.11.2012 preview

STN EN 1906 (165192)

Building hardware.Lever handles and knob furniture.Requirements and test methodsSTANDARD published on 1.11.2012


Language
Format
AvailabilityThe sale has ended
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

The information about the standard:

Designation standards: STN EN 1906
Classification mark: 165192
Catalog number: 116143
Publication date standards: 1.11.2012
SKU: NS-516635
Approximate weight : 51 g (0.11 lbs)
Country: Slovak technical standard
Category: Technical standards STN

We recommend simillar standard:!

ČSN EN 1906 (01.10.2012)

The category - similar standards:

Building accessories

Annotation of standard text STN EN 1906 (165192):

Táto európska norma stanovuje skúšobné metódy a požiadavky na štvorhrany a pripevňovacie prvky, ovládacie momenty, prípustnú vôľu a bezpečnosť, uhlový a osový posun, životnosť, statickú pevnosť a odolnosť proti korózii dverových kľučiek a gúľ s vratnou pružinou alebo bez nej, tlačidiel a podobných prvkov v kombinácii s dverovými štítmi alebo kľúčovými štítkami (rozetami), ktoré ovládajú strelku.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.