Standard STN EN 545 1.2.2011 preview

STN EN 545 (132070)

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines.Requirements and test methodsSTANDARD published on 1.2.2011


Language
Format
AvailabilityThe sale has ended
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

The information about the standard:

Designation standards: STN EN 545
Classification mark: 132070
Catalog number: 112234
Publication date standards: 1.2.2011
SKU: NS-524934
The number of pages: 86
Approximate weight : 289 g (0.64 lbs)
Country: Slovak technical standard
Category: Technical standards STN

We recommend simillar standard:!

ČSN EN 545 (01.05.2015)

The category - similar standards:

Iron and steel pipesMetal fittings

Annotation of standard text STN EN 545 (132070):

V tejto európskej norme sa špecifikujú požiadavky a príslušné skúšobné metódy používané na rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spoje na stavbu potrubí mimo budov: na dopravu vody (napríklad neupravenej vody, upravenej vody, znova použitej vody) na všetky druhy použitia (napríklad voda na ľudskú konzumáciu, na hasenie ohňa, na výrobu snehu, na zavlažovanie, pre hydroelektrárne a pod.); prevádzkovaných ako tlakové alebo ako beztlakové; nadzemných alebo podzemných.Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.