Standard TNI 010350 1.8.2010 preview

TNI 010350 (010350)

Risk management - VocabularySTANDARD published on 1.8.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI 010350
Classification mark: 010350
Catalog number: 86437
Publication date standards: 1.8.2010
SKU: NS-548990
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

Annotation of standard text TNI 010350 (010350):

Tento Pokyn 73 poskytuje základní slovník pro management rizik a je jeho záměrem, aby se přednostně používaly termíny a definice použité v tomto pokynu Management rizik je specifický pro každou aplikaci. Za některých okolností může nastat potřeba doplnit slovník uvedený v tomto Pokynu. Tam, kde se používají termíny spojené s managementem rizik v normách, je žádoucí, aby jejich zamýšlený význam nebyl chybně interpretován, chybně prezentován nebo zneužit. Organizace stále více využívají dodatečné procesy managementu rizik k tomu, aby řídily ohrožení svých cílů, a vyvíjejí integrovaný přístup managementu rizik, aby zlepšily řízení potenciálních příležitostí. Termíny a definice v tomto Pokynu jsou proto ve svém pojetí rozsáhlejší, než termíny uváděné v Guide ISO/IEC 51a je určen pro všechny aplikace a sektory

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand