Standard TNI 010350 1.8.2010 preview

TNI 010350 (010350)

Risk management - VocabularySTANDARD published on 1.8.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI 010350
Classification mark: 010350
Catalog number: 86437
Publication date standards: 1.8.2010
SKU: NS-548990
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

Annotation of standard text TNI 010350 (010350):

Tento Pokyn 73 poskytuje základní slovník pro management rizik a je jeho záměrem, aby se přednostně používaly termíny a definice použité v tomto pokynu Management rizik je specifický pro každou aplikaci. Za některých okolností může nastat potřeba doplnit slovník uvedený v tomto Pokynu. Tam, kde se používají termíny spojené s managementem rizik v normách, je žádoucí, aby jejich zamýšlený význam nebyl chybně interpretován, chybně prezentován nebo zneužit. Organizace stále více využívají dodatečné procesy managementu rizik k tomu, aby řídily ohrožení svých cílů, a vyvíjejí integrovaný přístup managementu rizik, aby zlepšily řízení potenciálních příležitostí. Termíny a definice v tomto Pokynu jsou proto ve svém pojetí rozsáhlejší, než termíny uváděné v Guide ISO/IEC 51a je určen pro všechny aplikace a sektoryCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.