Standard TNI 010964 1.3.2010 preview

TNI 010964 (010964)

Guide for addressing environmental issues in product standardsSTANDARD published on 1.3.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.10 USD excl. VAT
15.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI 010964
Classification mark: 010964
Catalog number: 85171
Publication date standards: 1.3.2010
SKU: NS-548991
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

Annotation of standard text TNI 010964 (010964):

Pokyn je určen pro ty, kdo se podílejí na zpracování produktových norem, aby upozornil na environmentální problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu všech fází životního cyklu produktu od těžby surovin přes výrobu, distribuci a užití až po nakládání s produktem po skončení jeho životnosti, včetně konečného odstranění. Přístup "krok za krokem", který bere v úvahu celý životní cyklus produktu, tak umožní řešení environmentálních problémů spojených s produktem již v průběhu zpracování normy.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand