Standard TNI CEN/TR 15589 1.5.2017 preview

TNI CEN/TR 15589 (015004)

Non-destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC

Translate name

STANDARD published on 1.5.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI CEN/TR 15589
Classification mark: 015004
Catalog number: 502363
Publication date standards: 1.5.2017
SKU: NS-683256
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text TNI CEN/TR 15589 (015004):

Tato technická zpráva poskytuje metodiku pro schvalování pracovníků NDT v souladu s ustanoveními směrnice 97/23/ES, příloha 1, bod 3.1.3. Ustanovení pravidla 6/13 jsou popsána v tomto dokumentu pro zabezpečení jednotného přístupu a vysokého stupně důvěry při schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany RTPO, rozšířeným přijetím kritérií a procesů schvalování uvedených podrobně v tomto dokumentu. Vývojový diagram, který znázorňuje tuto metodiku je uveden v příloze A

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.