Standard TNI CEN/TR 15589 1.5.2017 preview

TNI CEN/TR 15589 (015004)

Non-destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC

Translate name

STANDARD published on 1.5.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.30 USD excl. VAT
7.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI CEN/TR 15589
Classification mark: 015004
Catalog number: 502363
Publication date standards: 1.5.2017
SKU: NS-683256
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text TNI CEN/TR 15589 (015004):

Tato technická zpráva poskytuje metodiku pro schvalování pracovníků NDT v souladu s ustanoveními směrnice 97/23/ES, příloha 1, bod 3.1.3. Ustanovení pravidla 6/13 jsou popsána v tomto dokumentu pro zabezpečení jednotného přístupu a vysokého stupně důvěry při schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany RTPO, rozšířeným přijetím kritérií a procesů schvalování uvedených podrobně v tomto dokumentu. Vývojový diagram, který znázorňuje tuto metodiku je uveden v příloze A

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand