Standard TNI CEN/TR 16219 1.2.2012 preview

TNI CEN/TR 16219 (018395)

Electronic Fee Collection - Value added services based on EFC on-board equipmentSTANDARD published on 1.2.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.80 USD excl. VAT
23.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI CEN/TR 16219
Classification mark: 018395
Catalog number: 89941
Publication date standards: 1.2.2012
SKU: NS-549287
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text TNI CEN/TR 16219 (018395):

Tato technická normalizační informace analyzuje technickou proveditelnost využití EFC OBE pro posky-tování dalších služeb, běžně nazývaných služby s přidanou hodnotou (VAS). Tyto VAS služby mohou být buď dodávány uvnitř vozidla řidiči, nebo mimo vozidlo správci pozemní komunikace, přepravní společnosti, nebo široké veřejnosti. Tato zpráva pouze analyzuje situaci, kdy se EFC považuje za základní aplikaci s aplikacemi VAS jako přídavnými (add-on), a ne naopak, jako například EFC aplikace přidaná do tele-matických platforem s jinými základními aplikacemi, viz EFC, které může být dodáváno jako přídavná aplikace do navigačního přístroje. Metodika této TNI spočívá nejprve v sestavení specifických požadavků aplikací v každé třídě, následně pak stanovení požadavků na EFC aplikace, a nakonec v analýze potenciálních synergií a předpokladů pro společné dodávky. Analýza se snaží zahrnout dvě hlediska, a to obchodní a technický pohled. TNI dále analyzuje, jak mohou být tyto služby realizovány, aniž by byly ohroženy bezpečnostní požadavky poskytovatele služby EFC zodpovědného za OBE a za proces zpoplatnění. Možnosti a omezení, včetně požadavků na ochranu soukromí ve smyslu směrnice 2006/24/ES a rozhodnutí Komise 2008/597/ES, týkající se začlenění OBE do širší otevřené platformy pro poskytování jiných veřejných nebo soukromých služeb s přidanou hodnotou, tvoří součást zkoumání, stejně jako požadované normy a předpokládaný plán práce.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.